Læsning

En vigtig kompetence

NAAR læsning gør mester

Gode læsefærdigheder er en vigtig og nødvendig kompetence, som vores elever her på NAAR skal udvikle løbende i deres skoleforløb.

Det største skridt i et barns læseudvikling tages dog i indskolingen. Her er meget nyt, som skal læres og automatiseres. For at blive en god læser - en læser, som læser med en god forståelse og i et fornuftigt tempo - skal man læse rigtig meget. Også meget mere end det, som eleverne kan nå i løbet af skoletiden. Derfor stiller vi især i indskolingen (men også på mellemtrinnet) krav til daglig læsning hjemme. Vi forventer, at et indskolingsbarn læser ca. 20 minutter dagligt derhjemme.

På skolen er der ansat to uddannede læsevejledere.

Læselyst

For at motivere eleverne til at læse modtager elever i 1.-3. klasse en anerkendelse for deres indsats til morgensang. Ved 1000 læste sider uddeles således et diplom, ved 5000 sider en t-shirt og ved 10.000 sider en rygsæk - begge med skolens logo på. Eleverne elsker det og er rigtig stolte, når det er deres tur til at blive hyldet.

Læse- og stavetest

På Nørre Aaby Realskole har vi fokus på vores elevers læseudvikling ude i de enkelte klasser, hvor især dansklæreren støtter udviklingen i undervisningen. For at sikre alle elevernes læseudvikling er det vigtigt at have overblik over, hvor de er i deres læse- og staveudvikling. Derfor læse- og stavetester læsevejlederne alle elever i 0.-6. klasse. Afhængigt af klassetrin testes der med ordlæseprøver, sætningslæseprøver, tekstlæseprøver og staveprøver. Vi tester i oktober og maj måned. Desuden bliver alle 2. klasser screenet for dysleksi (ordblindhed) i slutningen af skoleåret. Her anvender vi standardiseret online test fra Hogrefe.

Da ikke alle elever har lige nemt ved at lære at læse og stave, vil der være elever, hvor testresultater og lærerens observationer peger på vanskeligheder. Hvor det giver mening, vil disse elever blive testet yderligere med individuelle test. Samtidig vil de komme i betragtning til et tilbud i Læsehesten.

I Læsehesten undervises der individuelt eller i små hold. Undervisningen er tilrettelagt, så den passer til elevernes niveau. Vi arbejder typisk med læsestrategier, læseforståelsesstrategier og staveregler. 

Undervisningen er i udgangspunktet tilrettelagt i 4 semestre i løbet af skoleåret. Et nyt semester begynder efter hhv. sommerferien, efterårsferien, juleferien og påskeferien. Eleverne kan dog også blive tilbudt kortere forløb.