Lektier

En naturlig del af skolelivet

Lektier på Nørre Aaby Realskole

Vi er så priviligerede, at forældre og børn vælger vores skole. Det giver gensidige forventninger, som vi indfrier i fællesskab.

Med dette udgangspunkt kan vi give alle børn faglige udfordringer - med den enkelte elev i centrum.

I arbejdet med at flytte alle vores elever - uanset deres faglige udgangspunkt - ser vi lektier som en naturlig del af skolegangen. Lektier lærer børnene, at forberedelse og fordybelse giver resultater - og er med til at gøre dem studieparate.

Gennem alle årene er fagligheden blevet vægtet højt på NAAR. Bl.a. er der obligatorisk tyskundervisning fra 4. klasse og årsprøver fra 6. klasse. Vi ønsker at give eleverne tilpassede faglige udfordringer og stiller derfor krav til indsats og opførsel.

Fordele ved lektierne

Lektierne har så mange fordele, og vi benytter dem bevidst på forskellige måder.

Lektierne giver eleverne mulighed for at opbygge rutine i læsning, algoritmer (metoder) og generelt i at forberede sig. Mange af eleverne fortsætter deres skolegang på ungdomsuddannelserne, hvor lektierne er en stor del af studielivet. Når vi vurderer, om eleverne i overbygningen er studieparate, så er lektielæsningen (forberedelse, afleveringer, aktivitet i timerne) én af parametrene. Eleverne fra Nørre Aaby Realskole har et forspring, når de kommer på ungdomsuddannelserne, da de allerede har de gode arbejdsvaner fra NAAR.

Lektierne er også et ’erkendelsens øjeblik’. Når man sidder hjemme på værelset og selv (og alene) skal løse en opgave, får man erkendelsen af, hvor sikker man er i stoffet.

For nogle fags vedkommende er lektien en direkte nødvendighed. Vi udnytter f.eks. tiden meget bedre, hvis eleverne har læst en tekst, en novelle eller roman hjemmefra, inden de kommer i skole. Således kan tiden på skolen udnyttes til bearbejdning af teksten; analyse, forklaring, diskussion osv.

Endelig giver det mor og far en idé om, hvad der sker i skolen – og hvor godt deres eget barn er med. Afhængigt af elevens alder er forældrene med på sidelinjen; for de yngstes vedkommende er de meget direkte involveret (mere ’på banen’), mens forældre til de ældste elever mere følger udviklingen på sidelinjen, da disse elever efterhånden skulle have oparbejdet rutine og ansvar for selv at tage vare på lektierne.

Klare holdninger og stærke værdier

På Nørre Aaby Realskole lever vi hver dag efter vores værdier: Faglighed, tryghed, gensidig forpligtelse og traditioner.