Realskolens
historie

NAAR gennem tiden

Det begyndte med Frk. Ella

Da Ella Jørgensen den 19. august 1896 oprettede Nørre Aaby Realskole, var det ikke første gang, at den kun 27-årige lærerinde prøvede at oprette en privatskole. Frk. Jørgensen havde som 20-årig bestået præliminæreksamen ved Marie Jørgensens Pigeskole i Odense. Efter en tid som privatlærerinde, bl.a. hos Pastor Mollerup i Gelsted, blev frk. Jørgensen i 1889 kontaktet af en kreds af forældre i Odense, som slog sig sammen og oprettede en privatskole med frk. Jørgensen som lærerinde. Da frk. Jørgensen selv skulle skaffe lokaler til skolen, havde den i begyndelsen til huse hos frk. Jørgensens forældre. Senere flyttede skolen i andre lokaler, som Odense Seminarium ejede. I 1896 opgave Ella Jørgensen imidlertid, nedlagde skolen og prøvede lykken i Nørre Aaby.

Frk. Jørgensens forældre var nemlig flyttet til Nørre Aaby - Svinget 7. Hendes far havde været maler, men var blevet ramt af en lammelse og kunne ikke fortsætte sit håndværk. I det nedlagte værksted fik Nørre Aaby Realskole sin første skolestue. Senere blev stuen i husets østende også inddraget. Fra Odense medbragte frk. Jørgensen otte stk. to-mands skoleborde, én globus og ét landkort.

I disse lokaler og med dette udstyr begyndte Nørre Aaby Realskole. Det første år var der 20 elever, som var i alderen 9-14 år. Skolepengene var 4-6 kr. pr. måned.

Allerede efter et halvt års tid indså man nødvendigheden af at skaffe bedre lokaler. Forældrekredsen og enkelte andre - i alt 16 - kautionerede hos proprietær Anders Simonsen, Båring, som havde tilbudt et billigt byggelån. 

På Kirkevej 6 byggede man en ny skolebygning. Bygningen bestod af to etager til den ene side og én etage og høj kælder til den anden side. Den rummede fire klasselokaler, hvoraf de to var ret små, et par lærerværelser og en 3-værelses lejlighed. Bygningen blev taget i brug i 1897, da Nørre Aaby Realskole kunne fejre 1-års fødselsdag.

Skolen voksede til 33 elever i løbet af de næste år. Inventaret blev forøget, bl.a. ved at snedker Hansen i Båring leverede skoleborde i modregning for skolepenge. Indtægterne var dog for beskedne til, at skolen kunne klare sig økonomisk, og da frk. Jørgensen blev syg i begyndelsen af 1899, følte hun sig nødsaget til at opgive skolen, og den blev overtaget af kautionisterne. 

Kautionisterne stod nu med skolen og var i tvivl om, hvad de skulle. Nogle mente, at man skulle søge at afhænde skolen til Nørre Aaby Friskole med Olaf Nielsen i spidsen. Andre, ledet af proprietær Munk, Roerslev Møllegaard, holdt stejlt på, at den skulle fortsætte som realskole.

Enden blev, at man lidt tilfældigt kom i kontakt med en lærer i Aarhus, L. D. Meldgaard, som tidligere havde vist interesse for Aarup Realskole. Han var interesseret i at købe, og for det fyrstelige beløb af 9.000 kr. overtog han Nørre Aaby Realskole 1. april 1899.

Skolens ledere 1896-2019

Fra skolens start og til dato er NAAR blevet ledet af 15 forskellige ledere, hvoraf de seks havde deres virke ved skolen frem til 1920. Fra 1920 og til 1992 havde skolen kun fire ledere. Af disse var Hans I. Hansen og Poul Runge nok de mest fremtrædende med tilsammen 56 års lederskab.

I de første mange år var det bestemt ingen økonomisk god forretning at eje og drive privatskole. Indtægterne stod ikke i et rimeligt forhold til udgifterne, så trods mange forstående og hjælpsomme mennesker på Vestfyn kunne det ikke hindre, at flere af skolens første ejere/ledere valgte mere sikre stillinger frem for en usikker fremtid på Nørre Aaby Realskole. Derfor de mange ejer-/lederskift de første 24 år.

Skolens ejere/ledere gennem tiden:

 • Ella Jørgensen 1896-1899
 • L. D. Meldgaard 1899-1903
 • Erhard Wøldike 1903-1906
 • Jon Skuli Magnusson (konstitueret) 1906-1908
 • Marius Hansen Schmidt 1908-1913
 • E. Marie With 1913-1920
 • Hans I. Hansen 1920-1949
 • Poul Runge 1949-1976
 • Jørgen Riber Rasmussen 1976-1997
 • Vagn Åge Larsen 1979-1992
 • Steen Friis 1992-1996
 • Søren Nielsen (konstitueret) 1996-1997
 • Olav Engholm 1997-2006
 • Gert Dremark 2006
 • Carsten Krag 2007-2021
 • Flemming Schou Christensen 2021-2023
 • Ulrik Dahl (konstitueret) 2023-