NAAR i verden

Et internationalt udsyn

En del af en større verden

På Nørre Aaby Realskole uddanner vi ikke kun vores elever til at være gode samfundsborgere i Danmark, men de kommer også til at forstå sig selv som en del af en større verden.

Skolens lærere sørger for, at undervisningen i alle fag berører den internationale dimension. Her på siden beskriver vi nogle af de projekter og fag, som i særlig grad giver eleverne på NAAR et internationalt udsyn.

Internationale projekter

Udveksling i 8. klasse

Hvert år udveksler vi elever fra 8. årgang med vores venskabsskole Eichenschule i Scheessel i Tyskland. I en uge besøger de danske elever de tyske elever, hvor de også bor hos de tyske familier. Og i en uge besøger de tyske elever ligeledes vores elever. Udvekslingen giver eleverne indblik i hinandens kultur og skolestruktur, og de får en masse træning i at anvende både tysk og engelsk som reel kommunikation.

Goethe-Zertifikat

I april måned har de ældste elever mulighed for at tage en skriftlig og mundtlig prøve i tysk for at få et Goethe-Zertifikat. Dermed opnår de niveau B1 i tysk, hvilket ligger lige over Folkeskolens Afgangsprøve. Med et Goethe-Zertifikat i hånden har eleverne et internationalt anerkendt bevis på, at de behersker det tyske sprog, så de kan begå sig og udveksle informationer på et almindeligt, dagligdags niveau. Det er tysklæreren, der sammen med eleven afgør, om eleven har det sproglige niveau, som prøven kræver.

Erasmus+

Nørre Aaby Realskole deltager løbende i forskellige projekter støttet af Erasmus+. Erasmus+ er et EU-program, som yder tilskud til forskellige projekter med det formål at styrke kvaliteten af uddannelse på tværs af landegrænser og fremme transnationalt og europæisk samarbejde inden for uddannelsesverdenen. NAAR kan således søge et partnerskab med en skole fra et andet EU-programland. Projektet skal fokusere på en eller flere af følgende aktiviteter inden for uddannelsesområdet: Udveksling af god praksis, udvikling/test af ny, innovativ praksis, anerkendelse/validering af kompetencer, færdigheder og viden, regionalt myndighedssamarbejde og transnationalt samarbejde, der fremmer iværksætteri, herunder socialt iværksætteri.

eTwinning

eTwinning er et fællesskab for skoler i Europa. eTwinning tilbyder en platform for medarbejdere (eksempelvis lærere, skoleledere osv.) på europæiske skoler, hvor de kan involvere sig i kommunikation, samarbejde, projektudvikling og udveksling. Vores internationale koordinator deltager i dette europæiske uddannelsesfællesskab.