Ny elev på
Nørre Aaby Realskole

Velkommen til NAAR

NAAR skolelivet giver værdi

Velkommen til Nørre Aaby Realskole – velkommen til NAAR.

Vi er en privatskole i Middelfart Kommune med ca. 400 elever fra 0. til 10. klasse. Skolen er tosporet. Vi har maks. 24 elever i hver klasse - og kun 20 elever i 0.-4. klasse.

Her på stedet vægter vi vores værdier højt, og det er vi stolte af. Vi er en skole, som bygger på faglighed, tryghed, gensidig forpligtelse og traditioner. Og både lærere og elever stråler af engagement, kreativitet og god energi.

Her på siden finder du en masse forskellige oplysninger om Nørre Aaby Realskole - om årets gang, praktiske oplysninger, regler, vores værdier osv.

Skulle der alligevel opstå spørgsmål, som hjemmesiden ikke giver svar på, er I naturligvis altid velkomne til at kontakte os.

Hvis du vil læse om vores pris på privatskole, så klik her.

Fra henvendelse til skolestart

Rundvisning

Når I forældre henvender jer til skolen, bliver I inviteret til en rundvisning og samtale. I samtalen vil vi afstemme de forventninger, der er til hhv. elev/forældre og skolen. Vi vil bl.a. komme ind på emner som årsag til skoleskiftet, præferencer (kender I nogen på skolen?), transport, undervisning (indhold og form), timetal, lektier, arbejdsindsats og skolegang generelt.

Besøg i klassen

Når rundvisningen er overstået, sender vi familien hjem for at overveje, om det stadig er interessant med et skoleskift.Hvis der er tvivl, har eleven mulighed for at komme på besøg i klassen i op til en uge, inden I tager beslutningen.

Skolestart

Hvis man begynder midt i skoleåret, kan man begynde, så snart man har fået hilst af på sin gamle skole. Vi opfordrer gerne eleverne til at få sagt "pænt farvel" på den gamle skole. Ofte vil man møde tidligere klassekammerater til fodbold, gymnastik, i Brugsen eller andre steder. Det kan derfor være fint at få afsluttet på en pæn måde.Første skoledag vil klasselæreren og/eller skolelederen stå klar til at modtage eleven. Der bliver tildelt plads i klassen, udleveret taskebøger osv.

Særligt for 9. årgang

Da undervisningen på 8. og 9. årgang i de fleste fag ses som et sammenhængende forløb frem mod afgangsprøverne - og vi gerne vil stille vores elever bedst muligt fagligt - optager vi ikke nye elever på 9. årgang efter udgangen af august.

Tryghed

Vi tildeler den nye elev en ‘buddy' – en eller to klassekammerater - som kan sørge for, at alle de praktiske ting i forbindelse med skoleskiftet kommer til at virke hurtigst muligt; hvor er toiletterne, hvor er diverse faglokaler, hvordan plejer vi at gøre dette og hint.

Opfølgning

Efter den første måned vil klasselæreren kontakte forældrene for dels at høre forældrene om den første tid og evt. besvare spørgsmål, dels for at fortælle om skolens opfattelse af eleven – fagligt som socialt.

Gensidige forventninger

For os er det helt naturligt, at forældre til børn på NAAR har forventninger til skolens indsats i forhold til at give den enkelte elev det bedste grundlag for en god og tryg skolegang.

Den gensidige forventning gør, at NAAR er et stærkt tilbud til forældre, der ønsker en udbytterig skolegang for deres barn.

Støtteforening

Frk. Ellas Portemonnæ

Frk. Ellas Portemonnæ er en støtteforening for hele NAAR – skole, vuggestue og børnehave.

Foreningens midler anvendes eksempelvis til at hjælpe ved behov for en økonomisk håndsrækning i forbindelse med lejrskoleophold eller midlertidig hjælp til skolepenge.

En elev fortæller

Mit første år på NAAR

Rasmus gik før på Nørre Aaby Skole og begyndte i 2. Syd på Nørre Aaby Realskole i november 2017.

“Inden jeg skulle begynde her på skolen, var jeg lidt nervøs, fordi jeg næsten ikke kendte nogen af de andre. Der var mange, som drillede på min gamle skole, så det var dét, at jeg glædede mig allermest til.

Da jeg så var begyndt her, var det sjovt at komme ud i frikvartererne at lege. I starten legede jeg mest med en dreng fra klassen, som jeg kendte fra min gamle skole. Men efter noget tid begyndte jeg også at lege meget med de andre, og det er rigtig sjovt! Det bedste ved at gå i skole er at være sammen med vennerne.

Det startede med, at jeg ikke var god til at læse og skrive, men det er jeg blevet god til nu. Det er nok det bedste.

Jeg glæder mig til at begynde i 3. klasse efter sommerferien.”