Hvad er en fri
grundskole?

Et alternativ til folkeskolen

Et aktivt tilvalg

Frie grundskoler er et alternativ til folkeskolen.

”De frie grundskoler” er en samlet betegnelse for privatskoler, friskoler m.v. Trods de forskellige skoletyper er der tale om det samme koncept: En selvejende institution, der driver skole inden for de rammer, der beskrives i ”Lov om friskoler og private grundskoler”. Mål og planer for undervisningen kan tilpasses skolens værdigrundlag.

privateskoler.dk kan du læse mere om de frie grundskoler og om det frie skolevalg.

Vores værdier

Her på stedet vægter vi vores værdier højt, og det er vi stolte af. Vi er en skole, som bygger på faglighed, tryghed, gensidig forpligtelse og traditioner.
 

Forpligtelse

Alle på Nørre Aaby Realskole indgår i et forpligtende fællesskab med gensidige forventninger. Engagement er en selvfølge for alle, der er en del af Nørre Aaby Realskole. Alle er forpligtet til at deltage aktivt og velforberedte i undervisningen, og vi forventer, at alle er aktive og positive i forhold til fællesskabet i klassen og på skolen. Vi forventer, at forældrene deltager aktivt, positivt og interesseret i barnets skolegang.

Faglighed

Undervisningen på Nørre Aaby Realskole varetages af fagligt og pædagogisk velkvalificerede og engagerede lærere. Vi understøtter og udvikler fagligheden hos alle gennem nysgerrighed og åbenhed over for ny viden og nye metoder, men i respekt for erfaring og det gennemprøvede. I det daglige prioriterer vi kontinuiteten i undervisningen højt, og vi giver eleverne tilpassede faglige udfordringer. Vi interesserer os for elevernes arbejde og behandler det seriøst.

Tryghed

Alle på Nørre Aaby Realskole respekterer og udviser omsorg for hinanden. En klar og tydelig kommunikation er med til at skabe tryghed. Vi gør alt for at forebygge og bekæmpe mobning.

Traditioner

På skolen har vi en række traditioner, som vi værdsætter: Daglig morgensang, forskellige årligt tilbagevendende begivenheder, bl.a. Luciafest og fastelavn, markering af skolens fødselsdag og legatuddeling. Vi sætter pris på disse traditioner, da de er med til at styrke fællesskabet og knytte bånd mellem skolen, dens historie og kultur og det enkelte menneske.

 

Gensidige forventninger

Vi er så privilegerede, at forældre og børn aktivt vælger vores skole. Det giver gensidige forventninger, som vi indfrier i fællesskab, hvilket er en kæmpe gevinst for både børnenes tryghed og læring.

For os er det helt naturligt, at forældre til børn på NAAR har forventninger til skolens indsats i forhold til at give den enkelte elev det bedste grundlag for en god, faglig indlæring og en tryg skolegang. Tilsvarende har vi også en forventning om, at forældrene støtter barnet. Det gælder både i det daglige med lektier, madpakke og aftaler, men også ved fremmøde til arrangementer uden for skoletid.

Denne gensidige forpligtelse gør, at NAAR er et stærkt tilbud til forældre, der ønsker en udbytterig skolegang for deres børn.

Her kan du læse mere om de gensidige forventninger for henholdsvis indskoling, mellemtrin og overbygning.