NAAR som arbejdsplads

Faglige udfordringer i et trygt miljø

Privatskole i Middelfart Kommune

Nørre Aaby Realskole er områdets største og ældste privatskole med 400 elever fra 0. til 10. klasse med to klasser på hver årgang.

Skolen er traditionelt en boglig skole, der er kendt for at give eleverne faglige udfordringer i et trygt miljø, og vi stræber efter at gøre eleverne så dygtige som muligt – uanset deres udgangspunkt. Vi er så privilegerede, at forældre og børn i hele Middelfart Kommune aktivt har valgt NAAR til.

Forældresamarbejde

Kontakten til forældrene er en vigtig faktor, når det gælder den enkelte elevs faglige udbytte og trivsel.

Det er naturligt, at forældre til børn på Nørre Aaby Realskole har forventninger til skolens indsats for at give eleven det bedste grundlag for en god, faglig indlæring og en tryg skolegang. Tilsvarende har vi også en forventning om, at forældrene støtter barnet.

Gensidige forventninger

De gensidige forventninger gør sig også gældende, når det kommer til relationen mellem leder og medarbejder, hvor vi vægter åbne diskussioner og en god dialog højt.

Det er afgørende for vores succes, at både ledelse og personale kan se forbindelsen mellem individuelle behov og virksomhedens behov. På den måde kan vi sammen udvikle vores organisation i en positiv retning.

En attraktiv arbejdsplads

Det er vores vision at være forældrenes foretrukne valg af privatskole og privat daginstitution på Vestfyn. I bestræbelserne på at opnå dette er medarbejderne vores vigtigste ressource. 

Derfor ønsker vi også at være en attraktiv arbejdsplads, som både kan tiltrække og fastholde velkvalificerede medarbejdere.

Skolen er oprettet i 1896, og vi værner om skolens traditioner og specielle ånd.

Hver morgen begynder vi med morgensang for eleverne til og med 6. klasse. 4. klasserne spiller hhv. nissespil og krybbespil, 10. klasse spiller skolekomedie, og vores børnehaveklasser er både terner bag Lucia-bruden og aktører i den traditionelle kotillon.

Vi har også en vuggestue med 14 børn og en børnehave med 50 børn.

Her tager vi udgangspunkt i det enkelte barn, dets trivsel og læring.

Barnet skal udfordres, lære og bringes videre fra det udgangspunkt, som han eller hun har.

Det daglige liv udfolder sig både ude og inde. Uanset vejret er vi ude mindst en gang om dagen.

Privatskole i Middelfart Kommune

Læs mere