Nørre Aaby Realskole

Gensidig forpligtelse, faglighed,
tryghed og traditioner

Realskole
med  400 elever
fra 0. til 10. klasse.

Vi bor lige ved togstationen i Nørre Aaby i Middelfart Kommune.
Til skolen er der knyttet vuggestue og børnehave.

Læs mere

Nyheder

På vores Facebook-side kan du følge med i både små og store begivenheder på NAAR.

 

Facebook

Anbefalinger

De 7 samfundsløfter
 

Læs mere

Realskole med høj faglighed

Værdier

Vi giver eleverne faglige udfordringer i et trygt miljø og stiller krav til opførsel og indsats. På Nørre Aaby Realskole tror vi på, at de gode resultater kommer, når vi hver dag lever efter vores værdier gensidig forpligtelse, faglighed, tryghed og traditioner.

På NAAR klarer eleverne sig godt ved de afsluttende prøver, og vi er stolte af at have et af Middelfarts højeste karaktergennemsnit. Men endnu vigtigere er det, at den enkelte elev flytter sig og bliver dygtigere – uanset hvilket udgangspunkt man kommer med.

Vi gør meget ud af at give vores elever de bedste forudsætninger for at klare sig godt i fremtiden. De får derfor både den høje faglighed og den særlige NAAR-ånd med i rygsækken, når de forlader os efter 9. eller 10. klasse.

Fokus på trivsel

For os er det helt naturligt, at forældre til børn på NAAR har forventninger til skolens indsats i forhold til at give den enkelte elev det bedste grundlag for en god og tryg skolegang. Man kan forvente noget særligt af os – tilsvarende forventer vi, at eleverne yder en ordentlig indsats uanset deres faglige udgangspunkt. Og at de opfører sig ordentligt.

Her viser alle omsorg for hinanden. God trivsel er en forudsætning for at bibringe eleverne gode kundskaber og færdigheder. De gode venskaber skabes naturligvis i klasselokalerne, men vores mange traditioner og tilbud medvirker også til, at elevernes netværk styrkes på kryds og tværs. Det gælder også, når børnene mødes i vores SFO efter skoletid.