Gensidige 
forventninger

Det bedste grundlag for
en god skolegang

Du kan forvente noget særligt

Det er naturligt, at forældre til børn på Nørre Aaby Realskole har forventninger til skolens indsats for at give eleven det bedste grundlag for en god faglig indlæring og en tryg skolegang.

Tilsvarende har vi også en forventning om, at forældrene støtter barnet. Det gælder både i det daglige med lektier, madpakke og aftaler, men også ved fremmøde til arrangementer uden for skoletid.

Denne gensidige forpligtigelse gør, at NAAR er et stærkt tilbud til forældre, der ønsker en udbytterig skolegang for deres børn.

De gensidige forventninger er beskrevet i en særskilt folder for hhv. indskolingen, mellemtrinnet og overbygningen.

Indskoling

Mellemtrin

Overbygning