Kommunikation

Kontakten mellem skole og hjem

ForældreIntra

På Nørre Aaby Realskole bruger vi den platform, der hedder ForældreIntra, til al kommunikation mellem skolen og hjemmet.

Introfolder om ForældreIntra og koder vil blive udleveret, når barnet er begyndt på skolen.

Herunder kan du læse om de ting, som foregår på ForældreIntra.

 

Skema

Her finder du dit barns skema: Forældreintra > Information > Skema

Årsplaner

Årsplaner vil ligge tilgængelige på ForældreIntra senest den 15. september hvert år.

Lektiebøger

For at give forældrene de bedste muligheder for at følge med i barnets skolegang benytter vi elektronisk lektiebog i indskolingen og på mellemtrinnet. Her kan forældrene få et overblik over lektierne til de kommende dage. På mellemtrinnet begynder vi at arbejde hen imod, at eleverne selv tager ansvar for lektierne, og senest i overbygningen (7. klasse) er lektiebogen erstattet af lektiedukse.

Lektiedukse

På overbygningen skiftes eleverne til at notere klassens lektier på den elektroniske opslagstavle på klassens ElevIntra. Det er fortsat den enkelte elev, der har ansvaret for at få lavet sine lektier, men klassen har altså en duks, der har noteret alle lektier – hvis en elev skulle have misset det (eller været fraværende).

Indbydelse til arrangementer

På ForældreIntra finder du indbydelser til arrangementer i klassen og på skolen.

Tilmelding til disse arrangementer foregår ligeledes elektronisk.

Kontaktbøger

Kontaktbogen er til korte, informative beskeder. Hvis man har brug for at drøfte et emne, kan man altid ringe eller få arrangeret et møde med læreren eller skolens ledelse. I sådanne tilfælde er den direkte kontakt bedst. Kontaktbogen finder du på forsiden af ForældreIntra i øverste, højre hjørne.

Netprotokol

Netprotokollen er skolens elektroniske protokol. Faglæreren i første lektion fører protokollen. Det er muligt for forældrene selv at melde eleven syg/fraværende direkte i netprotokollen.

Netprotokollen finder man under Links i ForældreIntra.

SFO

Hvis der er ændringer i forhold til det aftalte med SFO, skal der sendes en besked til SFO’en. Det kan eksempelvis være i tilfælde, hvor en elev skal med toget hjem sammen med en anden.

Læs mere om SFO Svanereden her.

Sygemeldinger

Hvis eleven er syg, vil vi gerne have sygemeldingen mellem kl. 8.00 og 9.00 – enten telefonisk på 64 42 15 19 eller pr. mail på syg@naar.dk – ikke til klasselæreren.

Hvis en elev hverken er meldt syg/fraværende eller er kommet i skole, vil vi kontakte forældrene efter kl. 9.00.