Privatskole

Tryghed og trivsel

Privatskole på Fyn

Nørre Aaby Realskole er en privatskole/fri grundskole på Vestfyn. Vi har cirka 400 elever fra børnehave til 10. klasse. Vi har et stort fokus på vores værdier: Forpligtelse, faglighed, tryghed og traditioner.

Men hvad betyder det at være en fri grundskole? Det betyder bl.a., at vi har en frihed til at gøre tingene på vores egen måde.

Eksempelvis ser vi lektier som en naturlig del af skolelivet, og vi benytter dem bevidst på forskellige måder. Lektierne giver eleverne mulighed for at opbygge rutine i læsning, algoritmer (metoder) og generelt i at forberede sig. Mange af eleverne fortsætter deres skolegang på ungdomsuddannelserne, hvor lektierne er en stor del af studielivet. Når vi vurderer, om eleverne i overbygningen er studieparate, så er lektielæsningen (forberedelse, afleveringer, aktivitet i timerne) ét af parametrene.

Privatskole med høj tiltrækningsevne

Eleverne fra Nørre Aaby Realskole har et forspring, når de kommer på ungdomsuddannelserne, da de allerede har de gode arbejdsvaner fra NAAR.

Gennem alle årene er fagligheden blevet vægtet højt på Nørre Aaby Realskole. Bl.a. er der obligatorisk tyskundervisning fra 4. klasse og årsprøver fra 6. klasse. Vi ønsker at give eleverne tilpassede faglige udfordringer og stiller derfor krav til indsats og opførsel.

Vi er så privilegerede, at vores skole har en stor tiltrækningsevne. Det giver gensidige forventninger, som vi ønsker at indfri i fællesskab. Dette er en kæmpe gevinst for børnenes tryghed og læring.

Privatskole - pris

Hos Nørre Aaby Realskole koster alle klassetrin 1.400 kr. i 11 måneder pr. elev. Dog ydes der rabat for 3. barn. Rabatten udgør 650 kr. pr. måned.

Vil du vide mere? Kontakt os her.
5580 Nørre Aaby
CVR-nr. 54629613