Privatskole

Tryghed og faglighed

Privatskole på Fyn

Nørre Aaby Realskole er en privatskole/fri grundskole på Vestfyn. Vi har cirka 400 elever fra børnehave til 10. klasse. Vi har et stort fokus på vores værdier: Forpligtelse, faglighed, tryghed og traditioner.

Men hvad betyder det at være en fri grundskole? Det betyder bl.a., at vi har en frihed til at gøre tingene på vores egen måde.

Eksempelvis ser vi lektier som en naturlig del af skolelivet, og vi benytter dem bevidst på forskellige måder. Lektierne giver eleverne mulighed for at opbygge rutine i læsning, algoritmer (metoder) og generelt i at forberede sig. Mange af eleverne fortsætter deres skolegang på ungdomsuddannelserne, hvor lektierne er en stor del af studielivet. Når vi vurderer, om eleverne i overbygningen er studieparate, så er lektielæsningen (forberedelse, afleveringer, aktivitet i timerne) ét af parametrene.

Privatskole med høj tiltrækningsevne

Eleverne fra Nørre Aaby Realskole har et forspring, når de kommer på ungdomsuddannelserne, da de allerede har de gode arbejdsvaner fra NAAR.

Gennem alle årene er fagligheden blevet vægtet højt på Nørre Aaby Realskole. Bl.a. er der obligatorisk tyskundervisning fra 4. klasse og årsprøver fra 6. klasse. Vi ønsker at give eleverne tilpassede faglige udfordringer og stiller derfor krav til indsats og opførsel.

Vi er så privilegerede, at vores skole har en stor tiltrækningsevne. Det giver gensidige forventninger, som vi ønsker at indfri i fællesskab. Dette er en kæmpe gevinst for børnenes tryghed og læring.

Privatskole - pris

Hos Nørre Aaby Realskole koster alle klassetrin pr. 1. august 2024 1.500 kr. i 11 måneder pr. elev. Dog ydes rabat for 3. søskende med samme bopælsadresse. Rabatten udgør 750 kr. pr. måned.

Ved udmeldelse er der 2 måneders opsigelse til den første i en måned.

Vi er en privatskole med høj faglighed

Siden 1896 er den høje faglighed blevet vægtet højt på Nørre Aaby Realskole. Vi ønsker at forberede eleverne på tiden efter grundskolen, og vi giver dem derfor tilpassede faglige udfordringer for at få hver enkelt elevs fulde potentiale frem. Vi ønsker at løfte alle elever - uanset deres faglige udgangspunkt.

For os hænger faglighed og trivsel sammen. Hvis eleverne har det godt med hinanden og deres lærere, så har vi de bedste forudsætninger for at lære dem noget og gøre dem klar til livet foran dem - både fagligt og socialt.

Eleverne fra Nørre Aaby Realskole har et forspring, når de kommer på ungdomsuddannelserne, da de fra NAAR har fået nogle gode arbejdsvaner.

Vores fokus er at give børnene en tryg skolegang

Vi er så privilegerede, at vores skole har en stor tiltrækningsevne. Det giver gensidige forventninger, og alle på Nørre Aaby Realskole indgår i et forpligtende fællesskab.

Vores del af forpligtelsen er at skabe tryghed og trivsel, samtidig med at eleverne opnår læring gennem faglige udfordringer. Vi har maks 20 elever i 0.-4. klasse og maks 24 elever i de øvrige klasser, hvilket medvirker til et trygt miljø, hvor der er plads og tid til den enkelte elev.

For eleverne ser vi deres engagement som en selvfølge. Alle er forpligtet til at deltage aktivt i undervisningen, og vi forventer, at eleverne møder velforberedte. På samme måde forventer vi, at alle er aktive og positive i forhold til fællesskabet i klassen og på skolen.

Vi forventer, at forældrene deltager aktivt, positivt og interesseret i barnets skolegang, da opbakning og engagement i hjemmet er vigtige faktorer i forhold til barnets eget engagement og dets indstilling til skole og læring.

Skolelivet på Nørre Aaby Realskole giver værdi

Vi håber, at du er blevet klogere på, hvordan vi på Nørre Aaby Realskole kan sikre dit barns faglighed og trivsel i skolegangen.

Indskriv dit barn i vores privatskole ved at udfylde en opskrivningsblanket, eller tag kontakt til os, hvis du har spørgsmål omkring dit barns muligheder på NAAR.