Privatskole i middelfart

Nørre Aaby Realskole

  • Vi er en privatskole i middelfart - også kaldet en fri grundskole - for hele Vestfyn.
  • Vi har ca. 400 elever fra børnehaveklasse til 10. klasse.
  • Vi har maksimum 24 elever i hver klasse.
  • Vi giver eleverne faglige udfordringer i et trygt miljø.
  • Vi stiller krav til opførsel og indsats.
  • Hver dag lever vi efter vores værdier: Forpligtelse, faglighed, tryghed og traditioner.
  • Til skolen er der knyttet vuggestue og børnehave. 

Privatskole i middelfart

En privatskole - eller en fri grundskole - er en skole, som giver tilbud om, at eleven kan opfylde undervisningspligten på anden måde end ved at gå i folkeskolen.

Friskoler og private grundskoler (frie grundskoler) er reguleret i Lov om friskoler og private grundskoler m.v.

De private skoler har en lang historisk tradition i Danmark.

De ældste – og stadig eksisterende private skoler – har rødder tilbage til 1500-tallet. En stor del af de private skoler er oprettet i 1800- og 1900-tallet, hvor den spirende middelklasse var optaget af at etablere skoletilbud – til såvel drenge som piger – der gav dem (reale) reelle færdigheder inden for læsning og skrivning, sprogfag, matematik og naturvidenskaberne.

Den første lovgivning vedrørende de frie grundskoler opstår i 1855, hvor den første egentlige lov om friskoler og private skoler vedtages. Fra dette tidspunkt får skolerne et statsligt driftstilskud.

Kilde: privateskoler.dk

Fakta om private grundskoler

”Skole” er et varmt emne i den politiske debat. De private skoler bliver ofte bragt ind i denne debat. Argumenterne kan af og til kan være værdiladede.

Publikationen ”Fakta om private grundskoler” (2019) indeholder fakta om de private grundskolers rammevilkår, økonomi, socioøkonomiske elevfordeling, fripladser, mønsterbrydere, elever med særlige behov, resultater og undervisningseffekt samt om forældrenes valg af skole.