Velkommen til voresvuggestue og børnehave.


Vi er en del af Nørre Aaby Realskole, og vores hus med vuggestue og børnehave er placeret lige midt på skolens grund med udsigt til legeplads, skolegård og resten af skolen.

Vi er en lille institution med 14 børn i vuggestuen og 50 børn i børnehaven. Det daglige liv udfolder sig enten under tag, hvor vi har god plads til at lege og lære på, eller udendørs. Uanset vejret er vi ude mindst en gang om dagen. På tur, legepladsen eller besøg i skolen. Vi er en institution, som lægger stor vægt på motorik, natur, udeliv og sprog.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, dets trivsel og læring. 
Barnet skal udfordres, lære og bringes videre fra det udgangspunkt, som han eller hun har. 
Børn er nemlig ikke ens, og de leger og lærer forskelligt. Her på siden kan I finde de forskellige oplysninger, som I forældre har brug for.

I er også altid velkomne til at ringe og få en snak med os. Så kan vi sammen finde ud af, om vi er et godt tilbud for jeres barn.

I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål eller ønsker at vide mere om, hvad vi kan tilbyde.

Kontakt os

Personlig udvikling.


Barnet skal føle sig som en værdifuld del af det fællesskab, der er i institutionen. Barnet skal kunne mærke egne grænser, kunne sige til og fra – og dermed også kunne indgå i det sociale fællesskab. Barnet skal føle sig set, hørt og forstået.

Sociale kompetencer.


De sociale kompetencer udvikles i samvær med andre, både børn og voksne, og dermed også gennem venskaber, i grupper og kulturer. Der er vigtigt, at barnet udvikler empati, evnen til tilknytning og sociale færdigheder. Børnene skal i omsorg og respekt have mulighed for at lære at danne konstruktive og nære relationer til andre mennesker.

Sprog.


Sproget er en forudsætning for at udtrykke sig og kommunikere med andre – og dermed også blive forstået af andre. Sproget skal udvikles gennem alle hverdagens aktiviteter og praktiske gøremål. Børnene skal støttes i deres interesse for bogstaver og tal samt have mulighed for at udtrykke sig på forskellige måder og med forskellige kommunikationsmidler. Børnene skal opmuntres og udfordres til at bruge sproget på deres individuelle sproglige niveau.

Læs mere

Motorik.


Krop og bevægelse er et redskab til at erobre verden. Ved at styrke og udvikle børnenes motoriske færdigheder styrker vi også deres muligheder for at udvikle sig. Det er vigtigt, at børnene oplever glæde ved at udfolde sig motorisk. Det skal være sjovt og udfordrende at være aktiv – og hele tiden opdage, at kroppens muligheder er mangfoldige. Børnene får en viden om deres krop, hvilket også skærper deres sanser, sundhed og trivsel.

Indmeldelse.


Opskrivningsblanketten sendes til Nørre Aaby Realskole, Skolevej 2, 5580 Nørre Aaby. Vi sender en bekræftelse, når vi har modtaget indmeldelsen.

Opskrivningsblanket

Mød vores bestyrelse.


Vores bestyrelse for vuggestue og børnehave består af repræsentanter for både forældre, medarbejdere og ledelsen.

Se mere

Natur.


Børnene skal have kendskab til den natur, vi er omgivet af. Børnenes sanser udvikles og skærpes gennem eksperimenter og oplevelser i naturen. Det er vigtigt, at børnene lærer at have respekt for naturen. At bruge naturen som lege- og læringsrum danner et godt grundlag for interesse, respekt og ansvarlighed.

Kultur og værdier.


Kultur er udtryk for menneskers forståelse af og tilgang til verden. Det er gennem mødet med andre og det anderledes, at vi forstår vore egne rødder, og hvor vi kommer fra. Kultur er også traditioner og normer, der giver børnene mulighed for at møde andre med åbenhed, respekt og tolerance. Børnene skal have oplevelser, som bidrager til deres kreativitet og udtryksformer – og inspirerer dem til at udtrykke sig kreativt.

Priser.


Fantastisk behøver ikke at være dyrt
Selvom vi er en privat institution, ligger vi prismæssigt på niveau med de billige, kommunale priser.

Vi har 11 måneders betaling (juli er betalingsfri), da vi vælger at lukke en uge i sommerferien. I den periode samarbejder vi med andre private børnehaver i området, så der er til enhver tid tilbud om pasning.

Vuggestue
Prisen for en vuggestueplads er:
kr. 3.827,- pr. måned

Inkluderet i prisen er:
Morgenmad mellem kl. 6.30 og kl. 7.30, frokost og en eftermiddagssnack.

Desuden betaler man 50 kr. pr. barn til vores klassekasse. Pengene går til udflugter, entreer, leje af bus, maddage og lign.

Børnehave
Prisen for en børnehaveplads er:
kr. 1.888,- pr. måned

Inkluderet i prisen er:
Morgenmad mellem kl. 6.30 og kl. 7.30.

Desuden betaler man 50 kr. pr. barn til vores klassekasse. Pengene går til udflugter, entreer, leje af bus, maddage og lign.

Åbningstider.


Stille morgener og eftermiddagshygge
Vi har en åbningstid, der både tilgodeser de morgenfriske og dem, der pendler.

Det vigtigste er dog, at der hele dagen er en kærlig hånd til at tage imod og vinke farvel.

Åbningstiderne er ens for både vuggestue og børnehave.

Åbningstider:
Mandag 06:30 – 17:00
Tirsdag 06:30 – 17:00
Onsdag 06:30 – 17:00
Torsdag 06:30 – 17:00
Fredag 06:30 – 16:30

Lukkedage for 2018/2019:
– Dagen efter Kr. Himmelfart
– 
Uge 29 og 30
– Mellem jul og nytår

Den 21. december er sidste dag med åbent inden jul, og vi åbner igen den 3. januar (denne dag med særskilt tilmelding, eftersom skolen først begynder den 4. januar 2019).

Politikker.


Her finder du vores politikker for henholdsvis kost i vuggestuen, kost i børnehaven samt institutionens retningslinjer i forhold til sygdom og hygiejne.

Har du spørgsmål, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Vuggestuens kostpolitikBørnehavens kostpolitikSygdom og hygiejne

Information til forældrene.


I vores informationsfolder finder du svar på mange af de spørgsmål, som kan opstå hos jer forældre.

Finder du ikke, hvad du søger, er du meget velkommen til at kontakte os.

Læs nu

Personale.


En god, fast personalegruppe giver tryghed.

Når jeres barn kommer om morgenen, skal det mødes af en voksen, som det kender. På den måde begynder dagen trygt og godt, og I kan tage på arbejde og vide, at der leges, læres, soves, spises og opleves dagen lang.

Vi forsøger at sammensætte en blandet gruppe af voksne, så der både er nogle at tumle med og nogle at synge med. Vi tilstræber også at have langvarige ansættelsesforhold. Det er vigtigt i en lille institution som vores, så vi kan bibeholde den trygge, velkendte hverdag.

Anne Mette Riis
AR
Pædagog i børnehaven

Charlotte Borup Hansen
CB
Leder for SFO, børnehave og vuggestue
cb@naar.dk

Gitte Christiansen
GC
Pædagog i børnehaven

Gitte Stendal Jessen
GJ
Pædagog i børnehaven (orlov)

Jacob Licht
JAL
Pædagog i børnehaven

Lene Sønderskov
LSØ
Pædagogmedhjælper i børnehaven

Lisa Bryde Thomsen
LT
Pædagog i børnehaven

Mette Høxbro Engelsted
MO
Pædagog i vuggestuen

Rikke Guldbrandt
RG
Pædagog i vuggestuen

Vinnie Kaad Jensen
VK
Pædagogmedhjælper i vuggestuen