Tanker om fremtiden.


Når man som overbygningselev nærmer sig grundskolens afslutning, begynder tankerne om fremtiden at banke på.

På Nørre Aaby Realskole tror vi på, at de gode resultater kommer, når vi hver dag lever efter vores værdier faglighed, forpligtelse, tryghed og traditioner.

På NAAR klarer eleverne sig godt ved de afsluttende prøver, og vi er stolte af at have et af Middelfarts højeste karaktergennemsnit.

Men endnu vigtigere er det, at den enkelte elev flytter sig og bliver dyg-
tigere – uanset hvilket udgangspunkt man kommer med.

Vi gør meget ud af at give vores elever de bedste forudsætninger for at læse videre og klare sig godt i fremtiden. De får derfor både den høje faglighed og den særlige NAAR-ånd med i rygsækken, når de forlader os efter 9. eller 10. klasse.

For os er det helt naturligt, at forældre til børn på NAAR har forventninger til skolens indsats i forhold til at give den enkelte elev det bedste grundlag for en god og tryg skolegang.

Man kan forvente noget særligt af os – tilsvarende forventer vi, at eleverne yder en ordentlig indsats uanset deres faglige udgangspunkt. Og at de opfører sig ordentligt.

Her på siden kan du læse om nogle af de tanker, som de ældste elever har gjort sig i forbindelse med introkursus på ungdomsuddannelserne og arbejdet med de obligatoriske selvvalgte opgaver i 10. klasse.

Valg af ungdomsuddannelse.


8. årgang var i uge 11 2017 på introkursus på forskellige ungdomsuddannelser. På uddannelsesstederne var eleverne samlet på et hold med en eller flere lærere, som gav dem en introduktion til nogle af de fag, som man har på eksempelvis gymnasiet eller teknisk skole. Her fortæller nogle af eleverne om deres oplevelser.

Per Jensen var på EUD på Hansenberg i Kolding og EUC i Fredericia. Christian Warncke var på HTX i Fredericia og STX i Middelfart. Casper Duus var på HHX og HTX, som begge ligger i Fredericia.

Per fortæller, at de på erhvervsskolen var ude at arbejde i zoo den ene dag og i en kostald den anden dag. ”Det var meget sjovt at komme ud at arbejde og bruge sig selv på en anden måde”, siger han. Per fortæller også, at han lærte meget på introkurset: ”Jeg fik noget praktisk erfaring, og jeg fik en idé om, hvordan hverdagen på uddannelsen er”. På EUC (teknisk skole) arbejdede vi med 3D-print den ene dag, og den anden dag handlede om transport og logistik og lager. ”Det var især sjovt at lære noget mere om 3D-print”, siger han.

På STX (almen studentereksamen) fik Christian det indtryk, at undervisningen ligger meget i forlængelse af skolen, mens der var meget mere teknologi på HTX (teknisk studentereksamen): ”Vi skulle bl.a. bygge en træmodel af en bro. Og der var meget fysik, kemi og matematik”, fortæller Christian.

På HHX (handelsgymnasium) fortæller Casper, at han blev klogere på fagene – og ikke mindst klogere på, hvordan det er at gå på et gymnasium. Introkurset har gjort, at han nu er mere sikker på, hvad han vil: ”Jeg er helt sikker på, at jeg vælger HTX, for jeg vil gerne være ingeniør eller læge”. Christian kan stadig se både fordele og ulemper ved de forskellige retninger, så han har ikke besluttet sig endnu. Per har hele tiden vidst, at han vil på EUC, hvor han gerne vil uddanne sig til tømrer.

Fredag i uge 11 var 8. klasserne tilbage på NAAR, hvor de brugte dagen sammen med en UU-vejleder fra Fredericia. De skulle bl.a. lave plancher og holde oplæg om de forskellige uddannelser.

De tre drenge fortæller, at der generelt har været en rigtig god stemning i klassen i forbindelse med introkurset: ”De fleste synes, at det har været spændende”, siger Casper.

Laura Cecilie Sørensen var på introkursus på STX og HTX, og Lærke Friberg Erdmann var på STX og HHX.

Laura fortæller, at de på HTX først mødtes i kantinen, hvorefter de blev delt i to hold. Derefter gik de i gang med undervisningen, og første time var kemi. Hun synes, at lærerne var rigtig gode til at fremhæve det unikke ved netop deres uddannelse. ”Vi holdt pauser i kantinen, og folk smilte til os på gangene, så vi følte os velkomne”, siger hun også.

Lærke fortæller, at de på STX bl.a. havde engelsk sammen med en ’rigtig’ gymnasieklasse, som selv underviste 8. klasserne i analyse osv. Gymnasieeleverne fortalte også om, hvorfor de synes, at man skal vælge denne studieretning.

Da Laura var på HTX, skulle de bl.a. prøve at køre på segway. ”Det var megasjovt, men de gjorde også meget for at sælge uddannelserne”, fortæller hun.

Begge piger fortæller, at de blev klogere på mange ting i forhold til valg af uddannelse. Lærke siger: ”Jeg var faktisk sikker på, at jeg skulle på STX, men da jeg så kom på introkursus på HHX, kunne jeg mærke med det samme, at det bare fangede mig mere. Jeg vil gerne være advokat. Jeg kan godt lide at hjælpe folk og være engageret i mange forskellige ting. HHX vil gøre mig bedre rustet til jurastudiet, fordi det er mere målrettet.”

Laura fortæller: ”Jeg var sikker på HTX, men jeg kunne mærke med det samme, at det ikke er mig.” Hun vil i stedet vælge STX, fordi man på denne uddannelse i højere grad selv kan vælge og sammensætte sine fag.

Obligatorisk Selvvalgt Opgave.


I 10. klasse skal alle elever skrive en obligatorisk selvvalgt opgave som en del af undervisningen.

”Opgaven skal give eleven mulighed for at arbejde selvstændigt med et givent emne, der tager sit udgangspunkt i elevens uddannelsesplan og valg af ungdomsuddannelse, herunder aktiviteter i form af brobygning og andet” (Lov om folkeskolen).

I november måned 2016 arbejdede 10. klasse på NAAR med deres Obligatoriske Selvvalgte Opgaver – også kaldet OSO. Her fortæller Nicolai og Victor fra 10. Vest om deres oplevelser med opgaven og om deres tanker om fremtiden.

Hvorfor 10. klasse på NAAR?
Den obligatoriske selvvalgte opgave skal indledningsvis beskrive eleverne overvejelser i forhold til at have valgt at gå i 10. klasse.

Nicolai fortæller: ”Jeg har valgt 10. klasse på Nørre Aaby Realskole for at få tid til at blive mere moden og for at forbedre mine karakterer, inden jeg skal læse videre. Jeg ville også gerne bruge året på at blive mere sikker på, hvilken uddannelse jeg skal vælge.”

Victor siger ligeledes, at han gerne ville bruge 10. klasse på at blive et år ældre. ”Jeg havde faktisk planlagt at tage på HTX lige efter 9. klasse, men nu har jeg fundet ud af, at jeg vil på STX i stedet for, så jeg er rigtig glad for, at jeg valgte at gå i 10. klasse”, fortæller han.

Drengene fortæller, at det er fedt at gå i 10. klasse. De føler, at de har mere frihed, de har ikke så mange lektier som i 9. klasse, og det er hyggeligt, at der er sofa i klasselokalet. Der går kun 12 elever i klassen, hvilket betyder, at der er mere tid til at fokusere på netop de ting, som de har brug for at blive bedre til.

Uddannelsesvalg
Nicolai har været i praktik som murer, hvor han var i København for at arbejde sammen med sin far, som også er uddannet murer. Praktikforløbet bekræftede Nicolai i, at det er den vej, han gerne vil gå. Han vil gerne bygge oven på mureruddannelsen med en uddannelse som bygningskonstruktør. ”Arbejdet med den selvvalgte obligatoriske opgave har gjort, at jeg nu er endnu mere sikker på, at jeg gerne vil gå i den retning. Jeg vil gerne uddanne mig til murer i Odense og til bygningskonstruktør på universitetet i Aarhus”, fortæller han.

Victor vil gerne være ingeniør og har været i praktik som bygningsingeniør på det nye rådhus i Middelfart. Inden han gik i gang med den selvvalgte obligatoriske opgave var han i tvivl om, hvilken retning inden for ingeniørfaget, som han ville gå efter. Derfor valgte han at beskrive de forskellige muligheder for på den måde at skabe et overblik. ”Nu tænker jeg faktisk mere, at jeg gerne vil være teknisk ingeniør eller innovationsingeniør.” Victor vil gerne læse på DTU i Lyngby.

Arbejdet med opgaven
Den obligatoriske selvvalgte opgave skal fylde mellem 8 og 10 sider. I skriveperioden brugte klassen alle dansktimer på opgaven, hvor de fik hjælp og vejledning af dansklærer Ulla Arndt. De brugte også tid på at hjælpe hinanden og give konstruktiv feedback på klassekammeraternes opgaver. Victor fortæller: ”I starten var det lidt svært at komme i gang med sådan en stor opgave. Det var lidt udfordrende med så mange sider, men efterhånden blev det meget lettere.”