Samarbejdspartnere


Funktion: Psykolog
Navn: Marlene Santiago Lund-Thomsen
Adresse:
Telefonnr:
E-mailadresse: Marlene.SantiagoLund-Thomsen@middelfart.dk
Link:
Resume: Tilknyttet skolen.

Funktion: Psykolog
Navn: Lone Møller
Adresse: Anlægsvej 3, 5592 Ejby
Telefonnr: 8888 5276
E-mailadresse: lone.moller@middelfart.dk
Link:
Resume: Tilknyttet vuggestue/børnehave. Kan træffes efter aftale.

Funktion: SSP-konsulent
Navn: Bo Hansen
Adresse:
Telefonnr: 8888 5697
E-mailadresse: bo.hansen@middelfart.dk
Link: www.sspmiddelfart.dk
Resume:

Funktion: Sundhedsplejerske
Navn: Mette Søholm Vestergaard
Adresse:
Telefonnr: 6020 5240
E-mailadresse: mette.soholmvestergaard@middelfart.dk
Link: https://www.middelfart.dk/Borger/Born%200-6%20aar/Sundhedsplejen/Skolesundhedspleje
Resume: Tilknyttet skolen.

Funktion: Talehørekonsulent
Navn: Charlotte Thrane
Adresse: Anlægsvej 4, 5592 Ejby
Telefonnr: 8888 5286 – 2677 0486
E-mailadresse: charlotte.thrane@middelfart.dk
Link:
Resume: Tilknyttet skolen.

Funktion: Skoletandplejen
Navn:
Adresse: Skolevænget 9, 5580 Nørre Aaby
Telefonnr: 8888 5575
E-mailadresse: lene.vilhelmsen@middelfart.dk
Link:
Resume: Tilknyttet skolen.

Funktion: UU-vejleder
Navn: Kirsten Nyborg Jensen
Adresse: 
Telefonnr: 2380 2316
E-mailadresse: kirsten.nyborgjensen@middelfart.dk
Link:
Resume: Tilknyttet skolen.