Vores værdier.


Her på siden kan du læse mere om vores fire værdier; forpligtelse, faglighed, tryghed og traditioner.

Fra vuggestuetil 10. klasse.


Nørre Aaby Realskole er en fri grundskole for hele Vestfyn med 400 elever fra børnehaveklasse til 10. klasse. Til skolen er der knyttet vuggestue til 14 børn og børnehave til 50 børn.

Forpligtelse.


Alle på Nørre Aaby Realskole indgår i et forpligtende fællesskab med gensidige forventninger. Engagement er en selvfølge for alle, der er en del af Nørre Aaby Realskole. Alle er forpligtet til at deltage aktivt og velforberedte i undervisningen, og vi forventer, at alle er aktive og positive i forhold til fællesskabet i klassen og på skolen. Vi forventer, at forældrene deltager aktivt, positivt og interesseret i barnets skolegang.

Faglighed.


Undervisningen på Nørre Aaby Realskole varetages af fagligt og pædagogisk velkvalificerede og engagerede lærere. Vi understøtter og udvikler fagligheden hos alle gennem nysgerrighed og åbenhed over for ny viden og nye metoder, men i respekt for erfaring og det gennemprøvede. I det daglige prioriterer vi kontinuiteten i undervisningen højt, og vi giver eleverne tilpassede faglige udfordringer. Vi interesserer os for elevernes arbejde og behandler det seriøst.

Tryghed.


Alle på Nørre Aaby Realskole respekterer og udviser omsorg for hinanden. En klar og tydelig kommunikation er med til at skabe tryghed. Vi gør alt for at forebygge og bekæmpe mobning.

Traditioner.


På skolen har vi en række traditioner, som vi værdsætter: Daglig morgensang, forskellige årligt tilbagevendende begivenheder, bl.a. kotillon, luciafest, markering af skolens fødselsdag og legatuddeling. Vi sætter pris på disse traditioner, da de er med til at styrke fællesskabet og knytte bånd mellem skolen, dens historie og kultur og det enkelte menneske.

Støtteforening.


Frk. Ellas Portemonnæ er en støtteforening for hele NAAR – skole, vuggestue og børnehave. Foreningens midler anvendes eksempelvis til at hjælpe ved behov for en økonomisk håndsrækning i forbindelse med lejrskoleophold eller midlertidig hjælp til skolepenge. Ligeledes kan der søges støtte til projekter…

Læs nu
privatskole fyn

Her finder du os.


NAAR ligger lige ved Nørre Aaby Station, hvilket gør det nemt og sikkert at tage toget i skole. Vi bor også tæt på Eisbjerghus Internationale Efterskole, som har en dejlig have, vi må låne. Ligeledes ligger vi i gå-afstand til idrætshal og Tusindårslegeparken, som vi bl.a. benytter i idrætsundervisningen.

Nørre Aaby Realskole


Skolevej 2
5580 Nørre Aaby
Tlf. 64 42 15 19
skole@naar.dk

Skolens samarbejds-partnere

Vi samarbejder med tandplejen, tale-høre-konsulenter og mange flere.

Se listen her