Ny elev?


Velkommen til Nørre Aaby Realskole – velkommen til NAAR.
Vi er en privatskole i Middelfart Kommune med godt 400 elever fra 0. til 10. klasse.

Her på stedet vægter vi vores værdier højt, og det er vi stolte af. Vi er en skole, som bygger på faglighed, tryghed, gensidig forpligtelse og traditioner.

Og både lærere og elever stråler af engagement, kreativitet og god energi. For os er det helt naturligt, at forældre til børn på NAAR har forventninger til skolens indsats i forhold til at give den enkelte elev det bedste grundlag for en god og tryg skolegang.

Fra henvendelsetil skolestart.


Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om, hvad vi kan tilbyde dit barn.

Læs nu

Læs folderen:Min nye skole


Information til nye elever og forældre.

Læs nu

En elev fortæller:Mit første år på NAAR

Sif, 7. klasse

Sif har gået på Nørre Aaby Realskole siden sommerferien 2015.
Inden Sif og hendes forældre traf beslutningen om at flytte skole, søgte de…

Læs hele interviewet her

Gensidige forventninger.


Vi er så privilegerede, at forældre og børn aktivt vælger vores skole. Det giver gensidige forventninger, som vi indfrier i fællesskab, hvilket er en kæmpe gevinst for både børnenes tryghed og læring. Herunder kan du læse mere om de gensidige forventninger for henholdsvis indskoling, mellemtrin og overbygning.

Indskoling

Læs nu

Mellemtrin

Læs nu

Overbygning

Læs nu

Pris.


Skolepenge:
Pr. 1. januar 2017 koster alle klassetrin 1.300 kr. i 11 md. pr. elev.
Der ydes rabat for 3. barn. Rabatten udgør 650 kr. pr md.

SFO-priser:
Morgen- eller eftermiddagsmodul: 695,00 kr. pr. måned.
Fuldt modul: 1.390,00 kr. pr. måned.
Klippekort: 15 timer pr. kort 695,00 kr. pr. kort (Gælder et skoleår)

Ledige pladser:
Indskrivningen til skoleåret foregår løbende. Ring venligst på telefon 6442 1519, og få aftalt tid med skoleleder Carsten Krag til en uforpligtende præsentation af skolen.

Fripladstilskud:
Alle forældre oplyses hvert år midt i august om mulighederne for at søge fripladstilskud – en delvis nedsættelse af skolepengene og SFO-betaling.

Indmeldelse.


Indmeldelse:
Indmeldelse på Nørre Aaby Realskole sker ved at udfylde indmeldelsesblanketten og sende den til sekretaer@naar.dk eller med posten. Det er vigtigt, at alle felterne på blanketten bliver udfyldt korrekt. Ring evt., og snak med kontoret, hvis du er i tvivl.
Tlf. 6442 1519

Indmeldelsesblanket

Optagelse.


Skolens leder forestår indskrivningen af elever til skolen efter følgende retningslinjer:

a) Søskende til børn på Nørre Aaby Realskole.
b) Børn, der har stået længst på evt. venteliste.
c) Øvrige børn.

Ovenstående prioritering kan fraviges, når pædagogiske grunde taler herfor. Derfor oplyser skolen ikke den eksakte ventelisteplacering, idet der er flere kriterier, der gør sig gældende for den enkelte elevs mulighed for optagelse – bl.a. antallet af søskendebørn på ventelisten, kønsfordeling i klasserne, evt. omgængere o.a. Antal på venteliste kan oplyses i intervaller af 10; mindre end 10, mellem 10 og 20 osv.

Elever, der skal begynde til et skoleårs start, får tidligst tilbudt plads på skolen efter efterårsferien i året før. Hvis man tager imod denne plads, betales et depositum svarende til 2 måneders skolepenge. Ønsker man derefter ikke at gøre brug af pladsen eller at udskyde skolestarten, refunderes det indbetalte depositum ikke. Ellers vil det indbetalte depositum udgøre de første måneders skolepenge.

Ved optagelse betales et indmeldelsesgebyr på kr. 500.

Venteliste.


Hvis Nørre Aaby Realskole ikke umiddelbart kan tilbyde en elev plads i en klasse på skolen, tilbydes forældrene at skrive barnet på venteliste.

Opskrivning gælder, indtil I bliver tilbudt en plads. Bliver man tilbudt en plads, men takker nej, er det muligt at fortsætte på ventelisten, men opskrivningsdatoen vil blive ændret til den dato, hvor man takker nej. Det vil altså have indflydelse på ventelisteplaceringen.

Det er en forudsætning, at den opskrevne selv sørger for, at e-mail-adresse og telefonnumre er ajourført, så Nørre Aaby Realskole kan få kontakt til jer vedrørende en evt. plads. Kan vi ikke komme i kontakt med jer på en af de to muligheder, vil vi slette barnet fra ventelisten.

For elever på venteliste opkræves kr. 200 pr. barn ved optagelse på venteliste og derefter kr. 200 pr. barn hvert år til skoleårets start. Dette gælder dog kun for elever på 1.-9. årgang.