Nørre Aaby Realskolesom arbejdsplads.


Nørre Aaby Realskole er områdets største og ældste privatskole med 430 elever fra 0. til 10. klasse med to klasser på hver årgang.

Skolen er traditionelt en boglig skole, der er kendt for at give eleverne faglige udfordringer i et trygt miljø, og vi stræber efter at gøre eleverne så dygtige som muligt – uanset deres udgangspunkt. Vi er så privilegerede, at forældre og børn i hele Middelfart Kommune aktivt har valgt NAAR til.

Kontakten til forældrene er en vigtig faktor, når det gælder den enkelte elevs faglige udbytte og trivsel. Det er naturligt, at forældre til børn på Nørre Aaby Realskole har forventninger til skolens indsats for at give eleven det bedste grundlag for en god, faglig indlæring og en tryg skolegang. Tilsvarende har vi også en forventning om, at forældrene støtter barnet.

De gensidige forventninger gør sig også gældende, når det kommer til relationen mellem leder og medarbejder, hvor vi vægter åbne diskussioner og en god dialog højt.

Skolen er oprettet i 1896, og vi værner om skolens traditioner og specielle ånd. Vi har også en vuggestue med 14 børn og en børnehave med 50 børn.

Ledige stillinger.


Her på siden finder du en oversigt over aktuelle, ledige stillinger hos Nørre Aaby Realskole.

Vi har i øjeblikket ingen ledige stillinger.