Nørre Aaby Realskolesom arbejdsplads.


Nørre Aaby Realskole er områdets største og ældste privatskole med 430 elever fra 0. til 10. klasse med to klasser på hver årgang.

Skolen er traditionelt en boglig skole, der er kendt for at give eleverne faglige udfordringer i et trygt miljø, og vi stræber efter at gøre eleverne så dygtige som muligt – uanset deres udgangspunkt. Vi er så privilegerede, at forældre og børn i hele Middelfart Kommune aktivt har valgt NAAR til.

Kontakten til forældrene er en vigtig faktor, når det gælder den enkelte elevs faglige udbytte og trivsel. Det er naturligt, at forældre til børn på Nørre Aaby Realskole har forventninger til skolens indsats for at give eleven det bedste grundlag for en god, faglig indlæring og en tryg skolegang. Tilsvarende har vi også en forventning om, at forældrene støtter barnet.

De gensidige forventninger gør sig også gældende, når det kommer til relationen mellem leder og medarbejder, hvor vi vægter åbne diskussioner og en god dialog højt.

Skolen er oprettet i 1896, og vi værner om skolens traditioner og specielle ånd. Vi har også en vuggestue med 14 børn og en børnehave med 50 børn.

Ledige stillinger.


Her på siden finder du en oversigt over aktuelle, ledige stillinger hos Nørre Aaby Realskole.

Nørre Aaby Realskoles børnehave søger pædagog

Nørre Aaby Realskoles børnehave søger snarest en pædagog på 31 timer til et vikariat, der løber frem til den 31. juli 2019.

Vores hus med vuggestue og børnehave er placeret lige midt på skolens grund med udsigt til legeplads, skolegård og resten af skolen.

Vi er en lille institution med 14 børn i vuggestuen og 50 børn i børnehaven. Det daglige liv udfolder sig enten under tag, hvor vi har god plads til at lege og lære på, eller udendørs. Uanset vejret er vi ude mindst en gang om dagen. På tur, på legepladsen eller på besøg i skolen. Vi er en institution, som lægger stor vægt på motorik, natur, udeliv og sprog.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, dets trivsel og læring. Barnet skal udfordres, lære og bringes videre fra det udgangspunkt, som han eller hun har. Børn er nemlig ikke ens, og de leger og lærer forskelligt.

Vi søger en pædagog, som:

 • Har erfaring med børnehavebørn
 • Vil være med til at udbygge konceptet
 • Ikke går af vejen for at deltage i motoriske udfoldelser sammen
  med børnene
 • Gerne vil tumle, gribe den spontane leg, lave bål, blive beskidt og
  er parat til at tage udetøjet på uanset vejret
 • Er mødestabil
 • Har en anerkendende tilgang til børnene
 • Er omsorgsfuld, ansvarlig og engageret
 • Kan formulere sig i skrift og tale
 • Har overblik og masser af overskud

Vi tilbyder dig:

 • En arbejdsplads, der ligger i forbindelse med Nørre Aaby Realskole
 • Mulighed for at sætte dit præg på institutionen
 • At blive en del af et optimistisk, dynamisk, positivt og professionelt team
 • At få indflydelse på pædagogikken
 • Mulighed for at planlægge og gennemføre motoriske forløb ude som inde

Nørre Aaby Realskole er områdets største og ældste privatskole med ca. 430 elever fra 0. til 10. klasse med to klasser på hver årgang. Skolen er traditionelt en boglig skole, der er kendt for at give eleverne faglige udfordringer i et trygt miljø, og vi stræber efter at gøre eleverne så dygtige som muligt – uanset udgangs-punkt. Vi er så privilegerede, at forældre og børn i hele Middelfart Kommune aktivt har valgt skolen til.

Skolen er oprettet i 1896, og vi værner om skolens traditioner og specielle ånd. I de seneste år har vi udvidet skolen, så den nu også rummer en vuggestue med 14 børn og en børnehave med 50 børn.

Send din ansøgning til leder Charlotte Borup på cb@naar.dk senest den 7. september.

Du er også velkommen til at kontakte Charlotte Borup på telefon 20 93 37 44.