Lærere på Nørre Aaby Realskole


Andreas L. Kaspersen (AL)

Andreas underviser i matematik og natur/teknologi. Andreas er teamleder for natur/teknologi, og han er også tilknyttet specialundervisning i matematik.

Anette Krag (AK)

Anette underviser i dansk i indskolingen og tysk på mellemtrinnet. Anette er også skolens bibliotekar.

Anne Kathrine Kirk (AKK)

Anne Kathrine underviser i dansk og svømning. Anne Kathrine har desuden lektioner med elever, der har brug for ekstra motoriktræning.

Anneli Hansen (AH)

Anneli er dansk- og klasselærer i overbygningen. Hun underviser desuden i tysk og er afdelingskoordinator for overbygningen.

Charlotte Rasmussen (CR)

Udover at være dansk- og klasselærer underviser Charlotte også i musik og natur/teknologi. Desuden står Charlotte for skolens kor.

Charlotte Thomhav (CT)

Charlotte er skolens matematikvejleder, og hun varetager derfor også en del specialundervisning i matematik, ligesom hun selvfølgelig også underviser både små og store elever i matematik.

Christina Andersen (CA)

Christina har sin primære undervisning i de naturvidenskabelige fag; matematik, fysik/kemi og biologi, men hun har også linjefag i engelsk.

Claus Stokbæk (CS)

Claus underviser de ældste elever i matematik, fysik/kemi, biologi, geografi og samfundsfag. Claus er desuden tillidsmand for lærerne.

Ditte Nielsen (DN)

Ditte er dansk- og klasselærer på mellemtrinnet. Derudover underviser Ditte i idræt, engelsk og tysk.

Hanne Nielsen (HA)

Hanne er én af skolens børnehaveklasseledere. I samarbejde med førskolepersonalet og lærerne er hun en af nøglepersonerne i forhold til skiftet fra hhv. børnehaveklasse til skole og fra førskole til børnehaveklasse. Hanne er også afdelingskoordinator for indskolingen.

Helle Olsen (HO)

Udover at være dansk- og klasselærer i indskolingen/på mellemtrinnet underviser Helle de ældste elever i historie.

Henrik Nielsen (HN)

Henrik underviser de ældste elever i matematik og idræt, og han er desuden en af skolens svømmelærere.

Herdis Schmidt (HS)

Herdis underviser i dansk på mellemtrinnet og i overbygningen. Hun er derudover også en af skolens svømmelærere, ligesom hun underviser i idræt.

Jeanette McDonald (JD)

Jeanette er en af skolens læsevejledere. Derudover underviser Jeanette også i dansk og engelsk. Jeanette har boet og undervist i England.

Kirsten Hammerum (KH)

Som børnehaveklasseleder er Kirsten én af de første, som eleverne møder på skolen. Hun er med til at føre eleverne fra førskolen og videre i børnehaveklassen og senere i 1. klasse.

Lars Hansen (LH)

Lars er uddannet på musikkonservatoriet, og han underviser eleverne på mellemtrinnet i musik, ligesom han står for skolens kor. Lars underviser også i idræt, og han har linjefag i naturfag og underviser i natur/teknologi. Lars er desuden arbejdsmiljørepræsentant for skolens lærere.

Lone Bentholm (LB)

Lone underviser i dansk i overbygningen. Lone underviser desuden i engelsk i indskolingen.

Lone Karmann (LK)

Lone er dansk- og klasselærer på mellemtrinnet og i overbygningen. Derudover har Lone en del geografiundervisning i overbygningen.

Lone Skøtt Christensen (LC)

Lone er en af skolens læsevejledere. Hun underviser i dansk i indskolingen og i billedkunst.

Lene Rasmussen (LR)

Lene underviser i dansk og matematik. Hun er desuden en af skolens læsevejledere. Lene står for at udarbejde skolens skema samt skema for skole-hjem-samtalerne i november.

Maria-Louise Bergholt  (MM)

Maria er uddannet biolog og har derfor en del undervisning i de naturvidenskabelige fag; matematik, fysik/kemi og selvfølgelig biologi, hvor hun hovedsageligt har de ældste elever.

Pernille Sund (PS)

Pernille underviser i indskolingen i matematik og er desuden en af skolens svømmelærere. Som tidligere elev på skolen kender Pernille om nogen skolens DNA.

Rikke Tingleff (RT)

Udover at være dansk- og klasselærer i overbygningen underviser Rikke i engelsk – først og fremmest i overbygningen.

 Sascha Albertsen (SA)

Sascha underviser i dansk i indskolingen og på mellemtrinnet. Sascha har desuden undervisning i billedkunst og orienteringsfag.

Sidsel Gøtke (SG)

Sidsel er skolens internationale koordinator. Derudover underviser hun i tysk og idræt. Det er Sidsel, som står for at føre vores elever op til Goethe-prøven i tysk.

Stine Haar (SH)

Stine er afdelingskoordinator på mellemtrinnet, hvor hun også er dansk- og klasselærer. Derudover underviser Stine i billedkunst og hjemkundskab, ligesom hun er en del af specialundervisningsteamet.

Søren Mortensen (SM)

Søren er matematiklærer på mellemtrinnet, og han underviser desuden i idræt og engelsk. Søren har linjefag i religion, og han varetager undervisningen i faget i overbygningen.

 Ulla Arndt (UA)

Ulla underviser i dansk i overbygningen og er klasselærer i 10. klasse.