Fra henvendelse til skolestart.


Rundvisning/samtale

Når I forældre henvender jer til skolen, bliver I inviteret til en rundvisning/samtale. I samtalen vil vi afstemme de forventninger, der er til hhv. elev/forældre og skole. I samtalen vil vi bl.a. komme ind på emner som årsag til skoleskiftet, præferencer (kender I nogen på skolen?), transport, undervisning (indhold og form), timetal, lektiemængde, arbejdsindsats og skolegang generelt.

Besøg i undervisningen

Når rundvisningen/samtalen er overstået, sender vi familien hjem for at overveje, om det stadig er interessant med et skoleskift. Hvis der er tvivl, er det muligt at besøge undervisningen i op til en uge, inden man tager endelig stilling.

Skolestart

Hvis man begynder midt i skoleåret, kan man begynde, så snart man har fået hils af på sin gamle skole. Vi opfordrer gerne eleverne til at få sagt “pænt farvel” på den gamle skole. Ofte vil man møde tidligere klassekammerater til fodbold, gymnastik, i Brugsen eller andre steder. Det kan derfor være fint at have afsluttet på en pæn måde. 

Første skoledag vil klasselæreren og/eller skolelederen stå klar til at modtage eleven. Der bliver tildelt plads i klassen, udleveret taskebøger mv.

Vi tildeler desuden eleven en ‘buddy – en eller to klassekammerater, som kan sørge for, at alle de praktiske ting i forbindelse med skoleskifet kommer til at virke hurtigst muligt; hvor er toiletterne, hvor er diverse faglokaler, hvordan plejer vi at gøre dette og hint…

Opfølgning 

Efter den første måned vil klasselæreren kontakte forældrene for dels at høre forældrene om den første tid og evt. besvare spørgsmål, dels for at fortælle om skolens opfattelse af eleven – fagligt som socialt. Derudover opfordrer vi forældrene til at udfylde et spørgeskema om skoleskiftet, så vi løbende kan gøre skoleskift så gode som muligt.