Det formelle.


Her kan du finde nogle af de mere formelle informationer som eksempelvis evalueringsplan, karaktergennemsnit og tilsynserklæring. Her finder du også en præsentation af vores skolebestyrelse.

Bestyrelsen

Her kan du se, hvem der er medlem af skolebestyrelsen ved Nørre Aaby Realskole.

Læs nu

Værdigrundlag

På NAAR lever vi hver dag efter vores værdier gensidig forpligtelse, faglighed, tryghed og traditioner.

Læs nu

Tilsynserklæring 2017/2018

Flere gange årligt kommer vores certificerede tilsynsførende Anders Langskov på besøg. Og én gang årligt skriver han en rapport om, hvorvidt eleverne på NAAR får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Læs nu

Karaktergennemsnit 2018

Vores karaktergennemsnit for 2018 ligger på 9,1. Det er et resultat, som vi godt kan være stolte af.

Læs nu

Overgangsfrekvens

Overgangsfrekvens til anden uddannelse.

Læs nu

Kostpolitik

En gammel, dansk talemåde lyder: "Uden mad og drikke duer helten ikke". Og heltene har brug for sund mad og drikke.

Læs kostpolitik

Vedtægter

Her finder du Nørre Aaby Realskoles gældende vedtægter.

Læs nu

Slut- og delmål

På NAAR følger vi de Fælles Mål og undervisningsplaner, som gælder for folkeskolens fag.

Vi tilbyder ligeledes folkeskolens afsluttende prøver i 9. og 10. klasse.

Læs nu

Undervisningsmiljø

Undervisningsmiljøundersøgelse gennemført i foråret 2017.

Rapport 0.-3. klasseRapport 4.-10. klasse

Evalueringsplan

Her finder du en oversigt over årets forældremøder, terminsprøver, karaktergivning og skole/hjem-samtaler.

Læs nu

Evaluering

Evaluering af skolens samlede undervisning.

Læs nu

Opfølgningsplan

Opfølgningsplan på baggrund af evalueringen.

Læs nu

Persondata

Nørre Aaby Realskoles oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger.

Læs oplysningspligt

Persondata

Middelfart Kommunes oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger.

Læs oplysningspligt