Uddannelsesparat

Vi styrker dig både fagligt og socialt

Bliv uddannelsesparat
på NAAR

Elever i 8. klasse skal have vurderet deres faglige, personlige og sociale forudsætninger for at begynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

På Nørre Aaby Realskole er vores mål med 10. klasse netop at give dig et år, hvor du dels får de bedste muligheder for at forbedre dig fagligt og dels får en masse spændende og sjove oplevelser sammen med dine klassekammerater, som er med til at modne dig og give dig nogle gode sociale kompetencer. Dette er vigtige faktorer i forhold til at komme godt i gang med en uddannelse.

Faglighed

I 10. klasse får du mulighed for at forbedre dig fagligt.

Undervisningen på Nørre Aaby Realskole varetages af fagligt og pædagogisk velkvalificerede og engagerede lærere. Vi understøtter og udvikler fagligheden hos alle gennem nysgerrighed og åbenhed over for ny viden og nye metoder, men i respekt for erfaring og det gennemprøvede.

I det daglige prioriterer vi kontinuiteten i undervisningen højt, og vi giver eleverne tilpassede faglige udfordringer. Vi interesserer os for elevernes arbejde og behandler det seriøst.

Vi giver med andre ord vores elever faglige udfordringer i et trygt miljø. Det vigtigste for os er nemlig, at du udvikler dig og bliver bedre - uanset dit udgangspunkt.

Din fremtid

Vi gør meget ud af at give vores elever de bedste forudsætninger for at læse videre og klare sig godt i fremtiden. De får derfor både den høje faglighed og den særlige NAAR-ånd med i rygsækken, når de forlader os efter 9. eller 10. klasse.

For at give dig så gode forudsætninger som muligt for at træffe et valg om, hvad du skal efter tiden på Nørre Aaby Realskole, skal du i 10. klasse lave en obligatorisk selvvalgt opgave (OSO).

Opgaven tager udgangspunkt i din uddannelsesplan og de vejledningsaktiviteter (eksempelvis brobygning), som du har deltaget i.

Den selvvalgte opgave handler om dig og dine overvejelser om uddannelse og job.