Tanker om
fremtiden

Livet efter 9. eller 10. klasse

Høj faglighed og den
særlige NAAR-ånd

Når man som overbygningselev nærmer sig grundskolens afslutning, begynder tankerne om fremtiden at banke på.

På Nørre Aaby Realskole tror vi på, at de gode resultater kommer, når vi hver dag lever efter vores værdier faglighed, forpligtelse, tryghed og traditioner.

På NAAR klarer eleverne sig godt ved de afsluttende prøver, og vi er stolte af at have et af Middelfarts højeste karaktergennemsnit.

Men endnu vigtigere er det, at den enkelte elev flytter sig og bliver dyg-
tigere – uanset hvilket udgangspunkt man kommer med.

Vi gør meget ud af at give vores elever de bedste forudsætninger for at læse videre og klare sig godt i fremtiden. De får derfor både den høje faglighed og den særlige NAAR-ånd med i rygsækken, når de forlader os efter 9. eller 10. klasse.

For os er det helt naturligt, at forældre til børn på NAAR har forventninger til skolens indsats i forhold til at give den enkelte elev det bedste grundlag for en god og tryg skolegang.

Man kan forvente noget særligt af os – tilsvarende forventer vi, at eleverne yder en ordentlig indsats uanset deres faglige udgangspunkt. Og at de opfører sig ordentligt.

Her på siden kan du læse om nogle af de tanker, som de ældste elever har gjort sig i forbindelse med introkursus på ungdomsuddannelserne og arbejdet med de obligatoriske selvvalgte opgaver i 10. klasse.

Valg af ungdomsuddannelse

Eleverne på 8. årgang var i uge 11 2018 på introkursus på forskellige ungdomsuddannelser. På uddannelsesstederne fik eleverne en introduktion til nogle af de fag, som man har på eksempelvis gymnasiet eller erhvervsuddannelsen. Alle eleverne skulle vælge to forskellige uddannelsesinstitutioner. Således var de i introkursusugen to dage hvert sted. I det følgende fortæller tre elever fra 8. Nord om deres oplevelser.

Kern
”Jeg havde en tanke om, at jeg måske skulle være landmand. Derfor valgte jeg at komme på introkursus på linjen Dyr, fødevarer og landbrug på Hansenberg i Kolding. Men nu ved jeg i hvert fald, at jeg ikke skal være landmand alligevel.”

”Jeg havde også en idé om, at jeg ville noget med transport og logistik. Så jeg var også to dage på EUC på erhvervsakademiet i Fredericia. Det var fantastisk! De havde bare styr på tingene. Først fik vi nogle informationer om uddannelsen af en rigtig god underviser, og bagefter tog han os med ud på lageret, hvor vi fik lov at køre truck. Vi gik også rundt og så hele skolen. Nogle af de nuværende elever på skolen fortalte os lidt om det, som de var i gang med. For eksempel på togværkstedet, hvor der holdt et helt IC4-tog, som de var ved at klargøre.”

”Jeg tror, at det er min skole. Jeg er ikke sikker på, hvilken linje jeg skal vælge, men heldigvis er der to grundforløb, hvor jeg kan prøve noget forskelligt af. Introugen har i hvert fald gjort mig klogere på mit valg.”

Cathrine
”Jeg var overbevist om STX, da jeg synes, at det lyder som en god uddannelse med nogle spændende fag. I introugen var jeg to dage på gymnasiet i Middelfart. Den første dag blev vi mødt af en vejleder, som fortalte lidt om uddannelsen. Derefter kom der nogle af skolens elever. De fortalte om de forskellige studieretninger.”

”Vi havde almindelig klasseundervisning og ét modul sammen med en 1.g-klasse, hvor vi havde mediefag. Det var super spændende, og de var også rigtigt søde.”

”Vi havde både kendte og ukendte fag. For eksempel filosofi, som var meget spændende, men som jeg også har lidt svært ved at se, hvad jeg skal bruge til.”

”Det tiltrækker mig, at det er en bred uddannelse, som jeg kan bruge til mange ting, og som jeg ikke bliver begrænset af. De var meget sociale på STX. De snakkede med hinanden på kryds og tværs, når de holdt pause, og det kan jeg godt lide. Der var en god atmosfære. Jeg vil overveje, om det er der, jeg skal gå.”

”Jeg var også to dage på HHX på IBC i Fredericia. Her fik vi et fast klasselokale. Vi havde moduler på 90 minutter, men desværre havde vi kun ét handelsorienteret fag. Det var virksomhedsøkonomi, som var rigtig spændende. Vi arbejdede med en case, hvor vi skulle lave budget, resultatopgørelse osv. Vi havde også psykologi, som var virkelig spændende. Vi havde om ondskab.”

”Det var nogle gode dage, og jeg fik et godt indblik. Der er dog mange fremmedsprog, hvilket jeg ikke er så vild med. Jeg kunne godt overveje den uddannelse, fordi den virker god, og de er meget professionelle. Men STX giver de fleste muligheder, hvilket er meget positivt.”

Signe
”Jeg vidste i hvert fald, at jeg ville på EUD, da jeg altid har forestillet mig, at jeg skal være noget inden for handel. Jeg kan ikke rigtig se mig selv på andre uddannelser.”

”Vi fik vores eget klasselokale, hvor vi hørte om uddannelsen. Vi havde ikke almindelige fag, men vi fik nogle opgaver, som vi skulle løse. Vi skulle for eksempel arrangere en dag i Danmark for otte japanere, hvor vi skulle have styr på både oplevelser og den menu, som de skulle spise. Vi skulle også lave et budget for det hele og fremlægge for de andre på engelsk. En anden opgave var, at vi skulle lave en app til Netto eller Super Brugsen, som vi også skulle fremlægge. Det var meget sjovt og anderledes. Jeg er ikke sikker, men jeg kunne i hvert fald godt overveje den uddannelse.”

”De to andre dage var jeg på Hansenberg på linjen Mad, oplevelser og mennesker. Den ene dag skulle vi arbejde som kokke, og den anden dag skulle vi lege tjenere. Det var bare for at prøve noget nyt, for det er ikke det, jeg skal.”

Obligatorisk selvvalgt opgave

I 10. klasse skal alle elever skrive en obligatorisk selvvalgt opgave, som skal give den enkelte elev mulighed for at arbejde selvstændigt med deres valg af ungdomsuddannelse.

I november måned 2017 arbejdede 10. klasse på NAAR med deres obligatoriske selvvalgte opgaver – også kaldet OSO. I det følgende fortæller Naja og Catja fra 10. Vest om deres oplevelser med opgaven og deres tanker om fremtiden.

Hvorfor 10. kl. på NAAR?
Den obligatoriske selvvalgte opgave skal indledningsvis beskrive elevernes overvejelser i forhold til at have valgt at gå i 10. klasse.

Naja: ”Jeg har valgt 10. klasse på Nørre Aaby Realskole, fordi jeg ikke var sikker på, hvad jeg skulle vælge efter skolen. Jeg var i tvivl, om jeg skulle tage en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Jeg var faktisk ret blank.” Også Catja havde brug for et ekstra år: ”Jeg vidste, at jeg ville på STX, men jeg var meget i tvivl om, hvilken studieretning jeg skulle vælge.”

Uddannelsesvalg
Naja: ”Vores nye UU-vejleder Lisbeth er rigtig god, og heldigvis tog hun sig rigtig god tid til at tale med mig om det. Så nu har jeg valgt EUX på Hansenberg i Kolding, hvor jeg kan uddanne mig til dyrepasser. EUX er en kombination af en erhvervsuddannelse og gymnasiet. I 8. klasse var jeg i brobygning derude, og jeg har også været til åbent hus sammen med min mor, så nu håber jeg bare at komme ind og at komme til at bo på deres skolehjem. Det er en form for kollegie eller efterskole, hvor man bor på skolen.”

Catja: ”Jeg ville gerne være enten sygeplejerske eller politibetjent, da jeg begyndte i 10. klasse, men nu har jeg fundet ud af, at jeg vil være politibetjent. Derfor har jeg valgt en retning på STX med samfundsfag A og engelsk A.”

Arbejdet med opgaven
Den obligatoriske selvvalgte opgave skal fylde mellem 8 og 10 sider. I skriveperioden brugte klassen alle dansktimer på opgaven, hvor de også kunne få hjælp og vejledning af dansklærer Ulla Arndt.

Catja: ”Opgaven stiller krav til, at man ved rigtig meget om, hvad det kræver at komme ind på den ønskede uddannelse. Det krævede rigtig meget tid, og jeg arbejdede også en del med det derhjemme. Der er faktisk enormt mange regler og krav, som man skal leve op til for at komme ind på politiskolen. Også mange, som jeg slet ikke kendte til. Det krævede også meget tid at få opgaven til at fylde de der 10 sider.”

Naja: ”Det er faktisk første gang, at vi har afleveret så stor en opgave. Det var meget sjovt. Jeg arbejder altid bedst under pres, så jeg brugte mest tid på det dagen inden afleveringen. Men der fik jeg virkelig også arbejdet godt med det, og jeg fik også lavet en god opgave. Men jeg bliver nok nødt til at begynde i bedre tid, når jeg skal aflevere opgaver på EUX.”

Hvad lærte I af OSO?
Begge piger fortæller, at de var glade for at arbejde med opgaven. Catja: ”Det var især godt at arbejde med OSO, fordi vi selv valgte, hvad vi skulle skrive om. Jeg lærte rigtig meget af det. Dels om de forskellige optagelseskrav, men også meget om, hvor stor en hjælp man kan være for en masse mennesker i arbejdet som politibetjent. Det var en opgave, som jeg virkelig interesserede mig for, og jeg var meget motiveret. Jeg lagde bare alt i den opgave. Men det var også en lettelse at blive færdig og få sin karakter og senere en udtalelse.”

Naja: ”Det var fedt at læse om det, som man har valgt. Man skulle også skrive om sine fremtidsdrømme, og det var meget sjovt. Der var også meget, som jeg ikke vidste, men som jeg lærte af at skrive opgaven.”

Det rigtige valg
Naja: ”Ved at skrive opgaven er jeg blevet mere bekræftet i forhold til mit valg. Min drøm er at flytte til Afrika og rede vilde dyr, som har levet i fangeskab og sådan noget ’rescue’. Jeg vil bare gerne være sammen med dyr!”

Catja: ”Efter arbejdet med OSO er jeg blevet endnu mere motiveret for at blive politibetjent. Min plan er at tage to sabbatår efter STX. Man skal være 21 år for at søge ind på politiskolen, så jeg vil gerne bruge ét år på at arbejde og tjene penge og derefter ét år, hvor jeg rejser til Asien. Jeg vil også gerne arbejde med dyr, som har brug for hjælp. Eksempelvis de elefanter, som har redet med turister og har det rigtig dårligt.”