Sprog

Fokusområde i vuggestue og børnehave

Stakit stafet starut

En af vores opgaver i vuggestuen og børnehaven er at hjælpe børnene på vej med sproget. Der er selvfølgelig en masse, som I forældre kan gøre hjemme: Læse højt, synge, spille spil og tale sammen.

Vi lytter hver dag til børnene, og ind imellem vurderer vi, at der er brug for en ekstra indsats, så jeres barn bliver klar til skolestart. Børnehaven har derfor en sprogvejleder tilknyttet. Hun sprogvurderer børnene i 3-årsalderen og løbende efter behov. Sprogvejlederen samler de børn med ekstra behov for sprogtræning i sproggrupper, som mødes hver uge. I forældre vil altid blive informeret, hvis vi vurderer, at jeres barn vil have gavn af at deltage i en sproggruppe.

Er I i tvivl om noget, er I altid velkomne til at spørge børnehavens leder Charlotte Borup.

Leg med sprog

I børnehaven leger vi med sproget på mange forskellige måder for at give børnene en intensiv sprogstimulering.

I sproggrupperne har vi særligt fokus på udtale, ordforråd og lign. I øjeblikket arbejder vi med materialet Læseleg fra Maryfonden.

Du kan læse mere om børns sprog og finde inspiration på disse sider:

bornssprog.dk

sprogogleg.dk