Samarbejdspartnere

Psykolog
Marlene Santiago Lund-Thomsen
Mail: Marlene.SantiagoLund-Thomsen@middelfart.dk
Tilknyttet skolen.

Psykolog
Lone Møller
Anlægsvej 3, 5592 Ejby
Telefon: 8888 5276
Mail: lone.moller@middelfart.dk
Tilknyttet vuggestue/børnehave. Kan træffes efter aftale.

SSP-konsulent
Bo Hansen
Telefon: 8888 5697
Mail: bo.hansen@middelfart.dk
Link: www.sspmiddelfart.dk

Sundhedsplejerske
Tine Søndergård
Telefon: 2046 5631
Mail: tine.sondergard@middelfart.dk
Link: https://middelfart.dk/sundhed/born-og-unge/sundhedsplejen/
Tilknyttet skolen.

Talehørekonsulent
Charlotte Thrane
Anlægsvej 4, 5592 Ejby
Telefon: 8888 5286 – 2677 0486
Mail: charlotte.thrane@middelfart.dk
Tilknyttet skolen.

UU-vejleder
Lene Skovgaard
Telefon: 2031 9758
Mail: lene.skovgaard@middelfart.dk
Tilknyttet skolen.