Bestyrelse

Nørre Aaby Realskole

Mød vores bestyrelse

Nørre Aaby Realskole ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. De 5 medlemmer vælges af og blandt Nørre Aaby Realskoles forældrekreds. Formand for bestyrelsen for skolens vuggestue/børnehave er fast medlem af skolens bestyrelse.