10. klasse påNørre Aaby Realskole.


Velkommen til den eneste 10. klasse på privatskole i Middelfart Kommune.

På Nørre Aaby Realskole har du mulighed for at blive en del af et unikt fællesskab i 10. klasse, hvor både faglighed, studieforberedelse og et stærkt sammenhold er i fokus. Nogle elever i vores 10. klasse har gået på skolen, siden de var små. Andre elever vælger NAAR, når de skal i 10. klasse, fordi de her kan afslutte grundskolen på en både sjov og lærerig måde.
Har du eller din familie spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte os.

Skemafri onsdag.


I perioden fra skolens idrætsdag først i september og frem til jul (undtaget er dog en uge med terminsprøver og en uge med brobygning) vil der være tre forløb med afsæt i tre forskellige retninger.

Forløbene vil tage afsæt i hverdagslivet og omhandle problemstillinger, hvor eleverne kan benytte og udbygge deres viden i de forskellige fag.

I denne periode er det desuden muligt at arrangere ekstra praktik.
Herunder kan du læse mere om de tre retninger.

Kost og motion
Eleverne vil gennem fysiske øvelser bruge egen krop til at arbejde med kost, ernæring og motion. Der vil være øvelser i både gymnastiksal og i laboratoriet, hvor eleverne indsamler data, der skal bruges vil videre bearbejdning.

Emner som bevægelse, forbrænding, kalorier, (folke-)sundhed, ‘det gode liv’ m.v. vil blive belyst.

Økonomi – privat-, virksomheds- og samfundsøkonomi
Eleverne vil arbejde med økonomi på alle tre planer – deres egen økonomi (budget, indtægter, udgifter, skat, lønsedler, lån mv.), en virksomheds økonomi (omkostninger, indtjening, regnskab, moms m.v.) og samfundets samlede økonomi (skatter, afgifter, fællesudgifter, politiske ideologier og økonomiske modeller).

Kommunikation
Eleverne vil arbejde med kommunikation på flere planer; fra den traditionelle massekommunikation (breve, artikler, annoncer osv.) til den elektroniske kommunikation på sociale medier og hjemmesider.

En del af forløbet vil foregå i samarbejde med HTX Erritsø.

Næste infomøde:Januar 2019.


10. klasse på Nørre Aaby Realskole er et aktivt tilvalg for dig, der ønsker at opkvalificere dig til ungdomsuddannelserne.
Kom, og hør mere om mulighederne med 10. klasse til informationsmøde i januar 2019.

Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte os.
Ring på 6442 1519 – eller send en mail her.

Vejledning.


 • Løbende vejledning
 • Fast kontortid torsdag
 • Brobygning
 • Praktik
 • Afsluttende vejledning
 • Tilmelding til ungdomsuddannelserne

Lisbeth Galtung-Melchior, UU-vejleder
UU-Lillebælt

Fagene.


 • Dansk – 8 lektioner
 • Matematik – 4 lektioner
 • Engelsk – 3 lektioner
 • Tysk – 4 lektioner
 • Fysik/kemi – 2 lektioner
 • Samfundsfag – 2 lektioner
 • Skemafri – 5 lektioner

Skemafri.


 • Virksomhedsbesøg (UEA)
 • Selvvalgt obligatorisk opgave
 • Forberede studietur
 • Kulturelle arrangementer
 • Skolekomedie
 • Faglige temadage
 • Forløb med fokus på idræt/sundhed, økonomi og kommunikation
 • Forberede og gennemføre idrætsdag 

En tidligere elev fortæller:Mit år i 10. klasse

”Vi hørte om skolen fra nogle venner, og så læste jeg på nettet. Og det lød godt.”

Læs mere

Eksempel på skema

Studietur.


Studieturen i 10. kl. varer normalt 6 dage og går som oftest til udlandet.

Klassen laver et grundigt forberedelsesarbejde hjemmefra, hvor flest mulige fag indgår. Der arbejdes således med både kulturelle, historiske, politiske og geografiske forhold.

Hovedparten af tiden på studieturen benyttes til fagligt arbejde eller andre planlagte aktiviteter, og eleverne fører ofte en slags dagbog over oplevelserne til senere bearbejdning. Fritiden vil være beskeden. Turen efterbehandles som regel gennem rapportskrivning og lignende.

De vesteuropæiske hovedstæder er dyre rejsemål, så ofte er turen gået til mindre byer eller Østeuropa. Det er en fordel, at turen ligger i begyndelsen af skoleåret, således at nye elever kan blive rystet sammen med klassen. Det er altid klasselæreren, der arrangerer turen og vælger en anden lærer fra klassen som ledsager. Det skal være en lærer, som har klassen i mange timer – og gerne af det modsatte køn.

Tanker om fremtiden.


Når man som overbygningselev nærmer sig grundskolens afslutning, begynder tankerne om fremtiden at banke på. På Nørre Aaby Realskole tror vi på, at de gode resultater kommer, når vi hver dag lever efter vores værdier faglighed, forpligtelse, tryghed og traditioner…
Læs mere

Indmeldelse.


- Tilmelding via www.optagelse.dk
(frist 1. marts - meget gerne før)

- UU-vejleder

- Ring gerne til os på tlf. 64 42 15 19

Personale.


Ulla Arndt
Dansk- og klasselærer

Claus Stokbæk
Matematik, fysik/kemi og samfundsfag

Søren Mortensen
Engelsk

Sidsel Gøtke
Tysk